top of page

KakaoTalk_20211126_155958073.jpg

CITES김상현
EDDIE KIM

대한민국 아쿠아스케이프 디자이너

국내 유일의 수초 / 아쿠아스케이프 서적 저자

아쿠아리움 비바리움 테라리움 디자인

CF / 강연 

수초 및 관련 용품 수입

book2.jpg

OUR BRAND

물숲

한글.jpg
aquascape.png
download.png
aquascapelab.png
mius.png
bottom of page